Na ostrzu książki

Czytam i opisuję, co dusza dyktuje